Kehf Suresi Tefsiri

Kehf Suresi Tefsiri

Kehf Suresi Tefsiri; Kehf Suresi adını ''el-Kehf'' ismi geçen 9. ayetten alır. Kehf büyük ve geniş mağara anlamındadır. Kehf Suresi Mekke döneminin üçüncü aşamasında indirilen ilk surelerden biridir. Bu sure tüm işkencelere rağmen henüz Hebeşistan'a hicretin gerçekleşmediği dönemde indirilmiştir. İşte bu nedenle işkenceye maruz kalan müminleri teselli etmek, onları cesaretlendirmek ve onlara mümin insanların geçmişte imanlarını nasıl koruduklarını göstermek amacı ile bu surede Ashab-ı Kehf (mağarada uyuyanların) hikayesi anlatılmaktadır.
Kehf Suresi'nin Ehli kitap ile birlik olup Hz. Peygamberi imtihan etmek için üç soru soran Mekke'li müşriklerin sorularına bir cevap olarak gönderildiği var sayılmaktadır.Mekke'li müşrikler şu soruları sormuştur:
1) Mağarada uyuyanlar kimlerdir?
2) Hızır'ın gerçek hikayesi nedir?
3) Zü'l Karneyn hakkında ne biliyorsun?
İşte bu 3 soru,Hıristiyanların ve Yahudilerin tarihi ile ilgili olduğu ve Hicaz da bilinmediği için Hz. Peygamberin gayb bilgisine sahip olup olmadığını imtihan etmek üzere sorulmuştur. Allah-u Teala bu üç soruya yalnızca cevap vermekle kalmamış, aynı zamanda hikayeleri o dönemde Mekke'de İslam'la
küfür arasında süren çatışmada kafirlerin aleyhine bir tarzda ele alınmıştır.
1. Soru soranlara ''Mağarada uyuyanların da Kur'an'ın tebliğ ettiği aynı Tevhid'e inandıkları ve onların durumunun da aynı işkence çeken Mekke'li müminlere benzediği söylenmektedir. Diğer taraftan '' Mağarada uyuyanlar''a işkence yapanlar onlara, aynen Kureyş müşriklerinin Müslümanlara davrandığı gibi davranıyorlardı. Bunun yanı sıra Müslümanlara, bir mümine zalim bir topluluk tarafından işkence edildiğinde, batıla boyun eğmemesi ve gerekirse Allah'a güvenerek oradan hicret etmesi öğretilmektedir. Aynı zamanda Mekke'li müşriklere '' Mağarada uyuyanların kıssasının ahiret inancının açık bir delili olduğu söylenmektedir. Çünkü bu mağarada uyuyanlar da olduğu gibi, Allah'ın uzun süre ölüm uykusunda kaldıktan sonra bile dilerse bir kimseyi diriltme kudretine sahip olduğunu göstermektedir.
2) Mağara uyuyanlar kıssası, yeni oluşmuş küçük İslam toplumuna işkence eden Mekke'nin ileri gelenlerini de uyarmaktadır. Aynı zamanda Hz. Peygamber'e işkence edenlerle hiç bir uzlaşmaya girmemesi ve onları kendisine uyan fakir ve zayıflardan daha önemli görmemesi söylenmektedir. Diğer taraftan Mekke'nin ileri gelenlerine şu anda yaşadıkları dünyanın geçici, zevklerine aldanmamaları ve ebedi nimetleri kazanmaya çalışmaları tavsiye edilmektedir.

3) Hızır ile Hz. Musa'nın hikayesi kafirlerin sorularını cevaplamak ve müminleri de teskin etmek için bu şekilde ele alınmıştır. Bu nedenle bu kıssadan alınacak ders şudur: '' Allah'ın mülkinde Allah'ın dileğine uygun olarak meydana gelen şeylerin hikmetine tamamen iman etmelisiniz. Gerçeklik sizden gizli olduğu için siz meydana gelen şeylerin hikmetini anlayamazsınız. Bazen de bu olaylarda size göre bir terslik varmış gibi görünür ve ''Bu neden oldu, nasıl oldu?'' Diye sorular sorarsınıız. Gerçek şu ki, görünmeyenin (gayb) perdesi kaldırılsa, o zaman meydana gelenin, yaşananın en iyi olduğunu bizde anlarsınız. Bazen bir şeyin bizim için kötü olduğu izlenimine kapılsanız bile, sonunda onun sizin için bazı iyi sonuçlara yol açtığını görürsünüz.''

4) Aynı şeyler Zü'l-Karneyn kıssası için de geçerlidir. Çünkü bu kıssada soruları yöneltenleri uyarmaktadır. ''Ey gururlu ve kendini beğenmiş Mekke uluları! Zü'l-Karneyn 'den ders almalısınız. Zü'l-Karneyn, büyük bir kral, büyük bir fatih ve büyük kaynaklara ve yeteneklere sahip bir insan olmasına rağmen, yine de yaratıcısına teslim oldu. Oysa siz onunla karşılaştırıldığında küçük ve önemsiz birer lider olmanıza rağmen Allah'a isyan ediyorsunuz. Bunun yanı sıra Zü'l-Karneyn korunma için en güçlü duvarlardan birini inşa etmiş olmasına rağmen yine de gerçek güvencesi Allah'tı ''duvar'' değil. O duvarı ancak Allah dilediği sürece kendisini düşmanlardan koruyabileceğine ve Allah dilerse onda çatlakların, dileklerin oluşacağına inanıyordu. Oysa siz onunla karşılaştırıldığında önemsiz ve küçük bazı bina ve evlere sahip olduğunuz halde, tüm felaketlere karşı kendinizi emin ve korunmuş sanıyorsunuz.

Kur'an bu surede Peygamberi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunlarını yine kendine çevirmektedir. Fakat surenin sonunda başlangıçta belirtilen ilkeler yine tekrar edilmektedir. '' Tevhit ve ahiret haktır, gerçektir ve sizin iyiliğiniz içindir. Bunları kabul etmeli, buna göre gidişatınızı düzeltmeli ve bu dünya da, ahirette Allah'a hesap vereceğinizin farkında olarak yaşamalısınız. Aksi takdirde hayatınızı mahvedersiniz, yaptığınız şeylerin değeri de bir hiç olur.''

Kehf Suresinin son ayetlerinde geçen sözler ile '' Allah'ın Kudreti'nin ve Hikmetinin mucizeleri, olağanüstü olayları ve harikulalikleri'' anlatılmaktadır.

Son Güncelleme : 09.12.2018 05:45:54
Kehf Suresi Tefsiri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kehf Suresi Tefsiri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

6 Yorum Yapılmış "Kehf Suresi Tefsiri"
İnşallah din performansimda yardımcı olur
Ömer . 28.03.2018
CEVAP YAZ
Yardımcı oldu teşekkür ederim ama Їok uzun.
Çağdaş Doğan . 08.10.2017
CEVAP YAZ
çok güzel din ödevine yardımcı oldu
Muhammed Berat Taşdemir . 09.03.2016
CEVAP YAZ
ALLAH CC. ovülmeye layıktır. ALLAH.İ övmekle bitiremeyiz. o zatina SENA büyürdüğü gibidir
Yaşaryalnız . 22.05.2015
CEVAP YAZ
A llah u tala cumleniz den inananlardan eylesin amin.185
Cemal Ardıç . 20.10.2014
CEVAP YAZ
Mufessir kim acil ismini yazabilir misiniz
Nuray . 22.09.2014
CEVAP YAZ
Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresinin Türkçe Meali, hamd sadece Cenabı Hakka mahsustur, Çünkü o Peygamber Efendimiz (SAV) Kuran-ı Kerimi ona indirmiştir ve hiç bir eğrilik koymamıştır. Kuran-ı Kerimi dosdoğru indirmiştir. Allah katında kullar için olan şiddetli azaptan ins...
Kehf Suresi Latince
Kehf Suresi Latince
Mekke'de indirilmiş. 110 Ayet, 1577 kelime 6360 harften meydana gelmiştir. Ayet sonlarına ahenk veren fasılası "elif" harfidir. Yirmi sekizinci ayetin Medine'de indiği de rivayet edilir. Kehf’ in kelime manası, dağda geniş mağara dır. Ashabı Kehf...
Kehf Suresi Arapça
Kehf Suresi Arapça
Kehf suresi, Kehf suresi Kuranı Kerim'in on sekizinci suredir. Mekke'de de inen bir suredir. Yüz on ayetten oluşan bu sure içinde konu edilen ve mağara arkadaşları anlamına gelen ashabı Kehf den almıştır. Hızır ile Musa nın karşılaşmasını konur edini...
Kehf Suresi Oku
Kehf Suresi Oku
Kehf suresi oku, Kehf Suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve 110 ayetten oluşmaktadır. Bu sure altı bin üç yüz harften ve bin beş yüz yetmiş yedi kelimeden oluşmaktadır. Adını içinde de anlatılan mağara arkadaşları anlamına gelen Ashâb-ı Kehf'den ...
Kehf Suresi 17 Ayet
Kehf Suresi 17 Ayet
Keyf Suresi 17 Ayet, Bu surede geçen ilahi mucize içinde söz konusu edilen mağara anlatıldığı için ismini Ashab-ı Keyf'den almıştır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur; "Keyf suresi indiği zaman yetmiş bin melek onunla birlikte inmiştir". Medine d...
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi Anlamı, Kuran'ın 18. suresi olan Kehf suresi 6360 harf ve 1577 kelimeden meydana gelmektedir. Mekke'de indirilmiş olan bu sure adını mağara arkadaşları adını taşıyan Ashabı Kehf' den almıştır. İniş sırasına göre 69 suredir ve 110 ayetten ...
Kehf Suresi 10 Ayet
Kehf Suresi 10 Ayet
Kehf suresi, Kuranın 18. suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. İçinde konu olarak geçen ve mağara arkadaşları manasına gelen Ashâb-ı Kehf den almıştır ve Hızır ile Musa a.s karşılaşmasını, Zülk...
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Meali
Kehf suresi meali, içeriğinde bulunan 110 ayetin açıklanmasıyla yapılır. Sure Mekke'de indirilmiştir. Surenin 28. ayetinin Medine'de indirildiği rivayet edilmektedir. Adını içinde geçen mağara arkadaşları anlamına gelen "Ashab-ı Kehf" den almaktadır....
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Kaç Ayettir
İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır....
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi'nin Fazileti; Kuran'ı Kerim'de yer alan diğer sureler gibi Kehf Sure'sinin de birçok fazileti ve özelliği vardır. Kehf Sure'sinin ne denli yüce olduğu Peygamber Efendimiz ve imamlardan gelen birçok rivayet ile ortaya konmuştur. Peygamber ...
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi İniş Sebebi
Taberi, bu sûrenin nüzul sebebi hakkında özetle şöyle demektedir: "Kureyşliler adamlarından birkaçını Medine´de bulunan Yahudi Hahamlarına göndermişler ve onlardan Peygamberlik hakkında malumat almak istemişlerdir. Yahudi Hahamları da onlara, Resuîul...
Kehf Suresi
Kehf Suresi
Kehf suresi, Kuranın on sekizinci suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashâb-ı Kehf" den almıştır ve Hızır ile Musanın karşılaşmasın...

 

Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresi Latince
Kehf Suresi Arapça
Kehf Suresi Oku
Kehf Suresi 17 Ayet
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi 10 Ayet
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi Tefsiri
Kehf Suresi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi Tefsiri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019